اهنگ اما چشمات فراموش نمیشن

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان