اهنگ بزن دلتو به دریا گرشا

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان