اهنگ تو مرامم نیست

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان