اهنگ حالا دیدم که میگم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان