اهنگ حس مبهم از گوگوش

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان