اهنگ خودمو خودت تو ساحل

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان