اهنگ دیدمت من نیم دری

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان