اهنگ من مگه مردم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان