اهنگ نمه نمه اومدی تو دلم جا خوش کردی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان