اهنگ پیشرو و اوج رپ گیم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان