ای دل بلایی دلبر سیما بینا

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان