ای کوه پر غرور من

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان