بالا بلند من همه ی جونم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان