بعد تو درگیر درد میشم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان