بعد تو دگر عاشق نشوم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان